Integritetspolicy

1.  Inledning

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi på Materiali.se behandlar dina personuppgifter, så att du ska känna dig trygg när du lämnar dessa till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt dina rättigheter. För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på denna sida.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter, efter att ha läst denna policy, kontakta oss på info@materiali.se, så svarar vi så snart som möjligt på dina frågor.

 

 

2.  Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Materialise, som drivs av enskilda näringsidkaren Ann Elisabeth Jönsson, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till MATERIALI.SE. 

 

Kontaktuppgifter till Materiali.se

info@materiali.se

Telefon: 0709-244 113

 

 

3.  Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan komma att samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker webbbutikens sidor, beställer våra produkter, registrerar ett konto hos oss, returnerar produkter eller kontaktar oss av andra orsaker. Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 

 • Namn
 • Användarnamn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer, vid beställning mot postförskott
 • Ålder, genom personnummer
 • Betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer
 • Kundnummer
 • Köp- och användningshistorik (t.ex. vilka webbsidor du besöker och var på webbsidorna du har klickat) 
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning
 • IP-adress
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med Materiali.se)
 • Kommentarer vid beställningar
 • Betygsättning av produkter

 Läs mer om detta under punkt 4.

 

 

4.  Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål.

Materiali.se behandlar personuppgifter om dig för att fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och tillhandahålla en hög servicegrad. 

I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

 

Behandling med stöd av ditt samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Materiali.se behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Materiali.se. I sådant fall kommer Materiali.se inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till. Läs mer om detta under punkt 8.

 

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

 

 

För att kunna administrera din beställning

 

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi levererar din produkt, inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi aviserar paketleverans via SMS
 • Vi administrerar din betalning 
 • Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.
 • Vi kontaktar dig om några problem skulle uppstå

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Köpvillkoren som du har accepterat

 

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

max 10 år

 

 

För att kunna administrera kundtjänstärenden

 

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via mail, telefon eller i digitala kanaler .
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.

 

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

max 10 år 

 

 

För att kunna uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

 

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.

 

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

max 10 år

 

 

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

 

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi gör våra tjänster mer användarvänliga.
 • Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera nyetableringar av butiker och lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.
 • Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system.

 

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

max 10 år

 

 

För att kunna kontakta dig och erbjudanden dig information, rabatter och andra förmåner

 

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi erbjuder dig förmåner i form av rabatter på produkter och frakt, generella och personliga erbjudanden, prioriterad logistikhantering.
 • Vi skickar information till dig om förändringar och nyheter hos Materiali.se.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Ditt godkännande av köpevillkoren vid registreringen som kund hos Materiali.se. För att läsa mer om köpvillkoren se https://materiali.se/kopvillkor.

 

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

Personuppgifter knutna till din registrering som kund sparas till dess att du meddelar att du vill avregistreras som Materiali.se kund. Se Punkt 5 för mer info om detta.

Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Läs vidare under punkt 8. 

 

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

 

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser, t.ex. legitimationskopiering vid förbetalda ordrar.
 • Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna.
 • Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång. 

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och förhindra brott.

 

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

max 10 år 

 

 

För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster     

 

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi visar relevanta produktrekommendationer eller liknande åtgärder.
 • Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor eller kvarglömda/övergivna varukorgar.
 • Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden.
 • För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. 

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter.

Kom ihåg att du alltid har rätt att avsäga dessa utskick. Det gör du genom att kontakta oss.

 

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

max 10 år      

 

 

5.  Information för dig som registrerad kund

Som registrerad kund hos MATERIALI.SE kan du få information, erbjudande och rabatter utskickat till dig.  

Utan personuppgifter har vi inte möjlighet att kontakta dig vid sådana utskick.

 

Dessa personuppgifter har du angett som registrerad kund:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Kontaktuppgifter, i form av e-postadress samt postort.
 • Kundnummer

 

När du registrerar dig som kund hos Materiali.se skapas inloggningsuppgifter till Mitt Konto. Syftet är att du som registrerad kund snabbt och enkelt ska kunna administrera ditt konto, t.ex. ändra uppgifter, se dina aktuella och tidigare köp hos oss.

 

Genom att registrera dig som kund, samtycker du till att Materialise får behandla personuppgifter som rör dig enl. våra köpvillkor(för att läsa mer om dessa se https://materiali.se/kopvillkor) Materiali.se kan använda dessa uppgifter för att förvalta kundrelationen genom att bl a skicka reklam, rabatter och andra erbjudanden angående vår egen butik. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och avsluta ditt konto om du så önskar.

Dessa personuppgifter hittar du på Mitt Konto.

Om du vill avregistreras som kund hos Materiali.se kontakta oss via info@materiali.se

Vill du bara ändra dina personuppfifter så kan du göra det själv på Mitt Konto.

 

 

6.  Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, serviceärenden, betallösningar eller IT-system. Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

 

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Transportföretag Postnord.
 • Myndigheter som Skatteverket eller Polismyndigheten.

 

7.  Säkerhet

Materiali.se är SSL-säkrad. För att göra Materiali.se så säkert som möjligt skickas all information krypterad med SSL (Secure Socket Layer). Det betyder att informationen sker via en säker förbindelse och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående.

 

 

8.  Kom ihåg dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

 

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Du har möjlighet att själv gå in på Mitt konto och uppdatera dina uppgifter, se dina kvitton, orderhistorik och returärenden.

 

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Materiali.se (t.ex. Obetald order), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Materiali.se att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

 

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig.

 

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

 

Din rätt till dina personuppgifter

För den behandling som vi utför baserat på köpevillkoren du godkänt, då du registrerat dig som kund hos Materiali.se, eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig . Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och läsbart format. Vill du begära ett utdrag över de personuppgifter vi har sparade för dig så kontakta oss på info@materiali.se

 

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via info@materiali.se

 

Förfrågningar och klagomål 

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss eller frågor om denna Integritetspolicy, tveka inte att kontakta Materiali.se.

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. 

Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. 

 

Kontaktuppgifter till Materiali.se

info@materiali.se

Telefon: 0709-244 113

 

 

9.  Intresseavvägning

Materiali.se kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I den bedömer vi att det berättigade intresset av behandlingen väger tyngre än ditt intresse och grundläggande rättigheter av att inte få dina uppgifter behandlade. Dessa framgår i tabellerna ovan. Om du vill veta mer om vår bedömning är du välkommen att kontakta oss via info@materiali.se

 

 

10.  Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två typer av cookies: sådana som lagras en längre tid på din dator och sådana som försvinner när du stänger ner din webbläsare (så kallade sessioncookies).

 

Så använder Materiali.se cookies:

Vi använder sessionscookies för att kunna spara produkter i varukorgen och för att hålla dig inloggad mellan olika sidvisningar.

Vi använder också cookies för att underlätta analys av trafik och köphistorik på vår sajt.

 

Så kan du undvika cookies:

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera cookies kan du fortfarande besöka vår sajt men utan möjlighet att genomföra köp.

Du behöver inte godkänna eller använda cookies för att titta på produkter och få prisinformation, men för att kunna logga in och genomföra köp krävs det att du accepterar cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View your shopping cart.